Våra tjänster

Här presenterar vi några av de tjänster som vi kan erbjuda.

Utbildning:
Vi anordnar utbildningar för Motorsågskörkort.
Motorsågskörkortet har olika nivåer som anpassats för olika brukares behov.
Nivå A "Motorsågning" och Nivå B "Trädfällning grund" är några av de kurser som vi anordnar.
För att få motorsågskörkort skall man klara både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för varje nivå.

Plantering:
Vi hjälper dig med planteringen, även om du bara skall ha ett träd eller ett flertal. Här är det väldigt viktigt att rätt träd hamnar på rätt plats. Det finns alltför många exempel där just den planterade sorten inte hör hemma och därefter beskärs alltför hårt för att inte inkräkta på omgivande byggnader/ledningar mm...

Beskärning:
Vi utför olika sorters beskärningar beroende på vilket stadie ditt träd befinner sig i. Vi kan kan gå igenom trädet och ta ut all död ved och grenar som skaver mot varandra, trädet blir säkrare att vistas under och vackrare att titta på. Oftast är detta det enda man behöver göra för trädets eget bästa. Andra alternativ är att göra en kronreducering, korta in grenarna runt om vilket gör att volymen blir något mindre. En upphöjning av kronan är en vanlig åtgärd i gatumiljön där det skalla vara fri höjd för fordon och cyklister/fotgängare.

Trädfällning:
Innan man tar beslutet att fälla ett träd bör man tänka på en del väsentliga punkter. Hur gammalt är det? Har trädet någon viktig historia bakom sig? Hur kommer platsen att se ut när trädet är borta? Är trädet viktigt för insekter, fåglar m.m. i omgivningen? Kan man beskära trädet på ett bra sätt och nästan komma dit ändå som du vill men att trädet kan stå kvar. Om fällning ändå är det enda alternativet så kan vi utföra detta även om det är begränsat med plats.